sluneční světlo na bokaru

Pevnost Bokar

O pevnosti Bokar

Je téměř klišé říci, že Bokar je jednou z nejkrásnějších pevností Dubrovníku. Její zamýšlenou úlohou byla obrana Hromádková brána. Stojí vysoko na přírodním výběžku, kde moře omývá skálu pod ním. Tuto působivou stavbu navrhl také Michelozzo. Se stavbou se začalo v 15. století, přesněji v roce 1461, a kromě několika vylepšení střechy v roce 1570 pevnost Bokar vydržela po staletí tak, jak ji vidíte dnes.

Ve 2. sérii se kromě mnoha jiných míst Hry o trůny objevuje i pevnost Bokar: Tyron a lord Varys stojí na hradbách a hledí na moře, zatímco plánují obranu Králova přístaviště.

Umístění